Saltar apartados

LaTex com a eina d'edició de textos per a filòlegs i arabistas

 

LaTex COM A EINA D'EDICIÓ DE TEXTOS PER A FILÒLEGS I ARABISTAS

DATES I HORARI:
2 i 3 de desembre: 17-20 h
4 de desembre: 17-21 h.

RECONEIXIMENT D'HORAS DE L'ICE:
El present curs compta amb un reconeiximent de 10 hores per part de l'ICE

AULES:

Dimecres, 2 de desembre: Aula INF2, Econòmiques
Dijous 3 y divendres 4 de desembre: Aula INF4, Germà Bernàcer

Professorat:

Dr. Mourad KACIMI
(International PHDr. del PD "Trasnferencias interculturals en l'Europa medieval mediterrània" de la Universitat d'Alacant. Professor col·laborador de la Unité des Langues de la Université de Médéa, Algèria)

  Descàrrega del programa en format pdf

PRESENTACIÓ

El curs que es planteja s'insereix dins del programa docent del Programa de Doctorat «Transferències interculturals en l'Europa medieval mediterrània», que depén de l'ISIC/IVITRA i de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, així com una activitat del Projecte de recerca FFI2014-58636-P.

Va destinat a completar un aspecte important relatiu a la formació dels doctorands del citat programa de doctorat, ja siguen de qualsevol branca filològica o històrica, ja siguen arabistas. S'usaran textos en llengua àrab, encara que no és necessari el seu coneixement, ja que es va a posar èmfasi en el maneig i maquetació de qualsevol text literaris, siga en llengües llatines, o semíticas.

El seu públic destinatari és, per tant, ampli, en particular són els filòlegs que treballen sobre la presentació de textos amb caràcters complexos i difícils de treballar, com és el cas dels textos medievals, i també els textos àrabs.

 

OBJECTIU

L'objectiu principal d'aquest curs, és la formació del professorat per a fer del programa editor LaTex una eina de treball d'ús habitual i explicar la seua eficàcia a l'hora de respondre a necessitats tipogràfiques específiques difícils de manejar amb d'altres programes informàtics usuals.

La introducció de l'ús d'aquest programa els facilitarà el poder editar els seus treballs acadèmics amb alta qualitat, com a articles de recerca, tesis doctorals, i, sobretot, preparació de la maquetació final d'edicions crítiques.

 

PLA DOCENT

Es planteja impartir aquest curs en 9 hores, repartides en tres sessions de vesprada, de tres hores cadascuna.

Dediquem les 3 primeres hores a la definició i la necessitat de l'ús del programa LaTex; començant amb una mica d'història sobre la seua creació, i per què l'editor LaTex i no un altre programa. Per això, destaquem tant els avantatges i els magnífics resultats del seu ús i els inconvenients. En aquesta mateixa secció teòrica expliquem de què es compon i com s'instal·la, exposem els conceptes generals: principals ordenes, principals classes de document, i principals paquets. Després basem sobre els paquets d'interès filològic com els paquets per a edicions de textos i, els de estudis lingüístics.

En les 3 hores de la segona sessió repartim el material d'ús per a passar a la part pràctica; Transmetem la informació necessària sobre la metodologia de treball amb aquest programa editor. Per a açò, ens recolzem en un material audiovisual que ens explicarà pas a pas com instal·lar el programa i com treballar amb el mateix. S'explicarà amb detall i d'una manera pràctica com treballar amb LaTex: com gestionar els documents, en l'ús de jerarquies (títols, seccions, índexs, notes i gestió bibliogràfica). Treballem també sobre com agilitzar la redacció i el disseny de textos estructurats, la introducció d'imatges i taules i, l'ús del paquet ArabTex (que permet l'escriptura en àrab, l'ús de sistemes de transliteració i vocalització i l'escriptura bilingüe). Finalment es veurà la maquetació, com gestionar les cites d'un document i les referències bibliogràfiques en diferents tipus de documents.

Les últimes 3 hores estaran dedicades exclusivament a la pràctica. L'objectiu és que els usuaris puguen realitzar el major nombre d'exercicis sobre casos i exemples reals. Aquests exercicis pràctics es duran a terme en el portàtil de cada usuari. La fi és consolidar la teoria ensenyada, reconèixer i corregir els errors més comuns associats a les instruccions ensenyades.

 

MATERIALS DE TREBALL

Per a transmetre l'exposat, ens basem en els següents materials (bona part d'ells es proporcionaran directament a l'alumnat):

Material audiovisual penjat per internet, i sobre la nostra pròpia experiència en el treball amb LaTex.

Quant al material escrit es basa sobre la bibliografia següent:

 • Alexánder Borbón A., Walter Mora F: Edición de Textos Científicos LaTEX 2014, Revista digital Matemática, Educación e Internet. http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/.
 • B. Cascales, P. Lucas, J. M. Mira, A. J. Pallarés y S. Sánchez-Pedreño, LaTeX, una imprenta en sus manos, Madrid, ADI, 2000.
 • B. Cascales, P. Lucas, J. M. Mira, A. J. Pallarés y S. Sánchez-Pedreño, El libro de LaTeX, Madrid, Pearson, 2003. ISBN 84-205-3779-9
 • De Castro Korgi, Rodrigo. El universo LaTeX, 2ª edición, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas, Bogotá, 2003, 467 páginas. ISBN 958-701-060-4
 • Javier Bezos: Tipografía, ortotipografía y estilo del español Maquetación y composición con TeX, LaTeX, XML, Unicode Textos multilingües, técnicos y científicos, http://www.tex-tipografia.com/.
 • Josep Ysern: “LATEX para estudios de humanidades”, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • Lamport, Leslie. LaTeX: A document preparation system (2nd edition). Updated for LaTeX2e., Reading, Mass., Addisson-Weley, 1994, 288 páginas, (en inglés). ISBN 0-201-52983-1
 • Laura M. Castro Souto, Juan Jose Iglesias Gonzalez: Usando LATEX 1.97, 2014, http://latex.gpul.org/descargas/main.pdf.
 • Manuel, Cagigas Lago: “LaTeX para arabistas. El editor de textos LaTeX en el ámbito de la filología árabe”, Secretaria Técnica, V I I, C I D U I, I S BN 9 7 8 - 8 4 - 6 9 5 - 4 0 7 3 – 2.
 • Mittelbach, Frank, and Goossens, Michel. The LaTeX Companion, Second Edition. Addison-Wesley, 2004, 1120 páginas, (en inglés). ISBN 0-201-36299-6
 • Sanguino Botella, Javier. Iniciación a LaTeX2e. Un sistema para preparar documentos, Madrid, Addison-Wesley, 1997. ISBN 84-7829-013-3
 • Sebastián Santisi: ECUACIONES EN LATEX, 2006, http://web.fi.uba.ar/~ssantisi/works/ecuaciones_en_latex/
 • Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl: La introducción no-tan-corta a LATEX 2ε” 2014, http://osl.ugr.es/CTAN/info/lshort/spanish/lshort-a4.pdf.
 • LaTeX – A document preparation system, https://www.latex-project.org/, última revision el 3 de Abril de 2015.
 • https://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
 • http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

PROJECTES, PROGRAMES I ORGANISMES RELACIONATS

Programa de Doctorat «Transferències interculturals en l'Europa medieval mediterrània», dependent d'ISIC/IVITRA i la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, així com del PrometeuII/2014/018.

Aquest curs s'emmarca dins de les activitats del Projecte R+D d'Excel·lència "Autobiografia i cartografia com a projeccions identitàries en l'islam clàssic", IP Francisco Franco-Sánchez, Ref. FFI2014-58636-P, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del MINECO

Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics, Departament de Filologies Integrades

 

Departament de Filologies Integrades


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464